Listbyten

Eminova Partners är specialiserade inom, och har en gedigen erfarenhet av, listbyten

I allmänhet skiljer sig olika listor med vilka krav de ställer på bolagsinformation, storlek samt regler och riktlinjer för handel. Eminova Partners har lång erfarenhet av listbyten och värdefull kännedom för olika skillnader mellan olika marknadsplatser.

Med jämna mellanrum beslutar sig företag i listad miljö att ansöka om upptagande till handel på en annan marknadsplats. Motiven till en sådant förfarande kan exempelvis vara att skapa bättre förutsättningar till likviditet (mindre sk. ”bid-ask spread”). Andra orsaker bakom ett listbyte kan vara att bolaget vill få en ökad uppmärksamhet, bredare aktieägarbas samt kvalitetsstämpel av en mer ansedd marknadsplats.

Relaterade deltjänster

Emissionstjänster

Certified Adviser/Mentor

Optionsvärdering

Produktion av Informationsmemorandum/Bolagsbeskrivning

Upprättande av transaktionsstruktur och tidplan

KONTAKTA OSS TILLBAKA TILL ALLA TJÄNSTER

Exempel på transaktioner

Ett urval av relevanta transaktioner som Eminova Partners har genomfört.

Eminova Partners AB

Biblioteksgatan 3, 3 tr
111 46 Stockholm

+46 8 684 211 20
[email protected]