Riktade emissioner

Eminova Partners är specialiserade inom, och har en gedigen erfarenhet av, riktade emissioner

Teamet på Eminova Partners har ett långt track-record av att tillhandahålla kvalificerad Corporate Finance-rådgivning i samband med riktade emissioner för bolag i såväl noterad som onoterad miljö.

Utgångspunkten vid nyemissioner är ofta att befintliga aktieägare äger företrädesrätt att teckna nya aktier i relation till sitt aktieinnehav. I början av 1970-talet ändrades dock lagstiftningen till förmån för bolag som sökte finansiering från större pensionsfonder och avvikelse från företrädesrätten blev således ett möjligt förfarande vid kvalificerad majoritet. Numera är riktade emissioner (eng. private placements) en vedertagen emissionsform med hög förekomst. En riktad emission innebär att erbjudandet riktas mot ett visst håll, det vill säga att ett företag emitterar nya aktier och riktar erbjudandet till utvalda intressenter.

Syftet med en riktad emission, likt en företrädesemission, är att få in nytt kapital, exempelvis för att hjälpa bolaget finansiera tillväxt, minska skuldsättningen, förvärva tillgångar eller bedriva fortsatt expansion utan att behöva upphandla banklån. Därtill kan en riktad emission vara strategisk i avseendet att den kan syfta till att förvärva långsiktiga ägare med värdeskapande egenskaper till företaget.

Relaterade deltjänster

Emissionstjänster

Bryggfinansiering

Blocktransaktioner

Företagsvärdering

Optionsvärdering

Produktion av säljmaterial

Upprättande av transaktionsstruktur och tidplan

KONTAKTA OSS TILLBAKA TILL ALLA TJÄNSTER

Exempel på transaktioner

Ett urval av relevanta transaktioner som Eminova Partners har genomfört.

Eminova Partners AB

Biblioteksgatan 3, 3 tr
111 46 Stockholm

+46 8 684 211 20
[email protected]