Transaktioner

December 2021

Avsalt AB

Avsalt är ett miljöteknikbolag som grundades 2019 för att bygga ett kommersiellt system för avsaltning av vatten. Bolaget erbjuder en kostnadseffektiv, patenterad och skalbar lösning i form av avjoniserande (avmineraliserande) celler. Cellerna kan byggas i moduler av olika storlekar för olika kapacitet. Tekniken kan ta tillvara på både grundvatten och avfallsvatten från industri samt göra hårt vatten mjukare för dagligt bruk.

Eminova Partners Corporate Finance bidrog med

  • Säljmaterial
  • Transaktionsstruktur och Tidplan
  • Sole Bookrunner

Kontakt

Loading