Om oss

Eminova Partners är en ledande rådgivare inom Corporate Finance.

Eminova Partners AB är en del av Eminovagruppen där även Eminova Fondkommission ingår. Eminova Fondkommission AB grundades 2012 av Gunnar Dahlman som även var med och startade Aktiespar Fondkommission och Aqurat Fondkommission. 2018 grundades systerbolaget Eminova Partners AB av Johan Strömqvist, Mikael Boberg, Peter Sävehamn och David Ahlroth.

Tillsammans har Eminovagruppen ett heltäckande erbjudande för bolag i listad och privat miljö. I och med rekryteringen av teamet på Eminova Partners har gruppen tagit ett helhetsgrepp om sina transaktioner som nu även inkluderar placeringsförmåga i större kapitalanskaffningar genom internt nätverk. Målsättningen är att Eminovagruppen ska bli den ledande rådgivaren inom Corporate Finance för små och medelstora bolag.

Tjänster

Eminova Partners är specialiserade inom Equity Capital Markets. Utöver det arbetar vi även med Debt Capital Markets och M&A.

Företrädesemissioner

Emissionsgarantier

Riktade emissioner

IPO / Listningar

Listbyten

Blocktransaktioner

Certified Adviser / Mentor

Emissionstjänster

Produktion av prospekt / memorandum / säljmaterial

Värderingsutlåtande i samband med teckningsoptionsprogram

Fairness opinion

Förmedling av bryggfinansieringar

Transaktioner

Ett urval av nyligen genomförda transaktioner.

Listbyte
Nasdaq First North

Seafire
Juli 2019

Private Placement
10 MSEK
Joint Bookrunner

Swedish Tonic 
Maj 2019

Företrädesemission
40 MSEK
Joint Bookrunner

Metacon
Joint Bookrunner med Eminova FK
Maj 2019

Private Placement
10 MSEK
Joint Bookrunner

Zignsec
April 2019

Företrädesemission
25 MSEK
Sole Bookrunner

Svenska Aerogel
April 2019

IPO
40 MSEK
Sole Bookrunner

Triboron International
Mars 2019

Bryggfinansiering
45 MSEK
Sole Bookrunner

Well Fastigheter Holding
Januari 2019

Riktad Emission
14 MSEK
Sole Bookrunner

Tempest Security
November 2018

Team

Över 60 år av ackumulerad erfarenhet inom finans.

Kontakt

Jag vill bli kontaktad.

Vi behandlar all information konfidentiellt och enligt gällande GDPR-lagstiftning.