Tjänster

Riktad emission

Eminova Partners Corporate Finance är specialiserade inom riktade emissioner

Teamet på Eminova Partners Corporate Finance AB har en lång meritlista av att tillhandahålla kvalificerad Corporate Finance-rådgivning i samband med riktade emissioner för bolag i såväl noterad som onoterad miljö.

Utgångspunkten vid nyemissioner är ofta att befintliga aktieägare äger företrädesrätt att teckna nya aktier i relation till sitt aktieinnehav. Sådana nyemissioner kallas för företrädesemissioner. Riktade emissioner (eng. ”private placements”) är en annan emissionsform vilken är aningen mindre förekommande i Sverige. En riktad emission innebär att erbjudandet riktas mot ett visst håll, det vill säga att ett bolag emitterar nya aktier och riktar erbjudandet till utvalda intressenter. Resultatet blir att åtminstone vissa aktieägare hamnar utanför emissionen, detta för att skapa utrymme åt andra investerare. Det var i början av 1970-talet som riktade emissioner blev förekommande på den svenska kapitalmarknaden, när lagstiftningen ändrades till förmån för bolag som sökte finansiering från större pensionsfonder och avvikelser tilläts från aktieägarnas företrädesrätt.

Syftet med en riktad emission, likt en företrädesemission, är att få in nytt kapital som ökar bolagets kassa. Kapitalet kan användas exempelvis för att hjälpa bolaget att finansiera dess tillväxt, minska skuldsättningen, förvärva tillgångar/verksamheter eller bedriva fortsatt expansion. Därtill kan en riktad emission vara strategisk i avseendet att den kan syfta till att förvärva långsiktiga ägare med värdeskapande egenskaper till bolaget. Jämfört med företrädesemissioner är riktade emissioner enklare att genomföra och processen tar i regel kortare tid.

En nyemission är en finansieringsform som fungerar som ett alternativ till banklån. Till skillnad från aktiekapital kräver banklån regelbundna amorteringar och räntebetalningar. En nackdel med nyemissioner är dock att befintliga aktieägares innehav i bolaget blir utspätt när nya aktier emitteras. För att motverka effekten av utspädning kan befintliga aktieägare, om möjlighet ges, teckna till sig nya aktier. På längre sikt kan en nyemission dock innebära en gynnsam tillväxt som resulterar i en ”win-win” situation för bolaget och samtliga dess aktieägare, oavsett om deras ägarandelar minskat eller ej.

Exempel på frågor som bolag brukar ställa om nyemissioner och som Eminova Partners Corporate Finance AB kan besvara är:

  • Hur mycket kapital kan vi ta in?
  • Vad bör vi tänka på i vårt strategiska arbete för att fånga investerarnas intresse?
  • Hur snabbt kan vi ta in nytt kapital?
  • Är en nyemission rätt finansieringsform för oss?

Eminova Partners Corporate Finance AB finns för att guida ert bolag från början, genom och efter en nyemission. Oavsett om ni är säkra på att ni vill ta in kapital genom en nyemission eller om ni utforskar olika finansieringsalternativ – kontakta oss på Eminova Partners Corporate Finance AB, så hjälper vi er.

Kontakt

Loading