Tjänster

Emissionsgaranti

Eminova Partners Corporate Finance erbjuder stöd för att mitigera risk vid nyemissioner

Eminova Partners Corporate Finance AB erbjuder bolag som genomför nyemissioner en väg att minska risken att emissionen inte blir fulltecknad via upphandling av emissionsgarantier. Ett garantikonsortium är en grupp investerare som garanterar att en nyemission blir helt eller delvis tecknad. I regel erhåller garanterna en ersättning från det emitterande bolaget för att de åtog sig garantin.

Garantier gör en nyemission och bolagets existerande värdepapper mer attraktiva, eftersom de tillför säkerhet gällande bland annat aktiekursens och verksamhetens utveckling. Det finns två typer av garantier: bottengarantier och toppgarantier. Bottengarantier garanterar att en emission blir tecknad upp till en viss procent. Ifall bottengarantin är på 80 procent kommer emissionen alltså att tecknas upp till minst 80 procent. Toppgarantin garanterar att emissionen blir tecknad helt eller delvis utöver bottengarantin. Ifall den totala garantin är 100 procent innebär detta alltså att transaktionen kommer bli fulltecknad.

Relaterade frågor som bolag ofta ställer sig och som Eminova Partners Corporate Finance AB kan besvara är:

  • Hur ser vi till att investerare känner sig trygga med att investera i vår emission?
  • Hur får vi in maximalt med kapital från vår nyemission?
  • Vad är en botten- respektive toppgaranti?
  • Vad kostar ett garantiupplägg för oss som bolag?

Genom emissionsgarantitjänsten kan Eminova Partners Corporate Finance AB hjälpa kunder att mitigera risk i transaktioner. Ifall ni planerar att genomföra en nyemission, eller om ni har frågor gällande emissionsgarantier, kontakta oss på Eminova Partners Corporate Finance AB så hjälper vi er.

Kontakt

Loading