Tjänster

Direktlistning

Eminova Partners Corporate Finance har en gedigen kunskap och god erfarenhet av att genomföra direktlistningar

Om ett bolag vill att dess aktie tas upp till handel på en marknadsplats, utan att ta in pengar genom en tillhörande emission, är en direktlistning lämplig.

En direktlistning innebär att ett bolag väljer att notera sig på en marknadsplats utan att ta in extra kapital genom en tillhörande emission. Därmed tas aktierna upp till handel utan något specifikt erbjudande till allmänheten. Aktiekursen bestäms helt och hållet av marknaden och prospektskyldighet gäller inte vid notering på en MTF såsom Nasdaq First North Growth Market, NGM Nordic MTF och Spotlight. Tidsmässigt är processen för en direktlistning kortare än för en IPO och tar cirka 2-3 månader.

Det finns flera skäl till att företag väljer att börsnotera sig. En notering innebär bland annat att bolaget får en bredare aktieägarbas, en ökad tillgång till kapitalmarknaden samt en ökad brand awareness. Därtill kan bolag i noterad miljö använda sina aktier som betalningsmedel i samband med förvärv.

Kontakt

Loading