Tjänster

Certified Adviser / Mentor

En tjänst som sker genom Eminova Partners Corporate Finance systerbolag Eminova Fondkommission

För de bolag som vill notera sig hos Nasdaq krävs en Certified Adviser (”CA”). På liknande vis kräver NGM en Mentor för de bolag som vill notera sig där.

Eminova Partners Corporate Finance AB erbjuder tjänster i form av Certified Adviser och Mentor via systerbolaget Eminova Fondkommission AB. Rollen som Certified Adviser eller Mentor innebär att stödja och vägleda bolaget genom och efter noteringsprocessen. Syftet med detta är att säkerställa att bolaget följer noteringsplatsens regelverk och riktlinjer.

Kontakt

Loading