Certified Adviser / Mentor

En tjänst som sker genom Eminova Partners AB systerbolag Eminova Fondkommission AB

För de bolag som vill notera sig hos Nasdaq krävs en Certified Adviser (”CA”). På liknande vis kräver NGM en Mentor för de bolag som vill notera sig där.

Eminova Partners AB erbjuder tjänster i form av Certified Adviser och Mentor via systerbolaget Eminova Fondkommission AB. Rollen som Certified Adviser eller Mentor innebär att stödja och vägleda bolaget genom och efter noteringsprocessen. Syftet med detta är att säkerställa att bolaget följer noteringsplatsens regelverk och riktlinjer.

Relaterade deltjänster

IPO

Direktlistningar

Företrädesemissioner

Listbyten

Riktade emissioner

KONTAKTA OSS TILLBAKA TILL ALLA TJÄNSTER

Eminova Partners AB

Biblioteksgatan 3, 3 tr
111 46 Stockholm

+46 8 684 211 20
[email protected]