Listbyte

Eminova Partners AB är specialiserade inom listbyten

En marknadsplats eller börs är platsen där det noterade bolagets värdepapper handlas. I allmänhet skiljer sig olika marknadsplatser med vilka krav de ställer på bolagsinformation, storlek samt regler och riktlinjer för handel. Eminova Partners AB har lång erfarenhet av listbyten och värdefull kännedom för olika skillnader mellan olika marknadsplatser.

Vanligtvis pratar man om två typer av marknadsplatser: reglerade marknadsplatser, vilka i vardagligt tal benämns som börser, samt inofficiella marknadsplatser (eng. ”Multilateral Trading Facility” eller ”MTF”). Det regelverk som en MTF har är enklare att följa än det regelverk som en börs har. Därför är det vanligtvis små och medelstora bolag som är noterade på MTF:er.

De två börser som finns i Sverige är Nasdaq Nordic Stockholm (Stockholmsbörsen) och NGM Main Regulated Equity. MTF:erna är fler – exempel är Nasdaq First North Growth Market, NGM Nordic MTF och Spotlight Stock Market. Det finns även marknadsplatser som varken är börser eller MTF:er, såsom Alternativa Listan. Där sker handel med onoterade aktier.

Med jämna mellanrum beslutar sig bolag i listad miljö att ansöka om upptagande till handel på en annan marknadsplats. Motiven till en sådant förfarande kan exempelvis vara att skapa bättre förutsättningar till likviditet (en mindre så kallad ”bid-ask spread”). Andra orsaker bakom ett listbyte kan vara att bolaget vill få en ökad uppmärksamhet, en bredare aktieägarbas samt erhålla en kvalitetstämplad av att vara noterade på en mer ansedd marknadsplats.


De frågar som bolag ofta ställer om listbyten och som Eminova Partners AB kan besvara är:
Vilka effekter skulle ett listbyte ge?
När är det dags att byta lista?
Vilka steg ingår i listbyteprocessen?
Vilken lista passar vår verksamhet bäst?


Eminova Partners AB finns för att guida ert bolag från början, genom och efter ett listbyte. Oavsett om ni är säkra på att ni vill genomföra ett listbyte eller om ni funderar på om det är rätt läge för er – kontakta oss på Eminova Partners AB, så hjälper vi till.

Relaterade deltjänster

Emissionstjänster

Certified Adviser / Mentor

Värdering i samband med optionsprogram

Optionsinlösen

Prospekt / memorandum / bolagsbeskrivning

Säljmaterial

KONTAKTA OSS TILLBAKA TILL ALLA TJÄNSTER

Exempel på transaktioner

Ett urval av relevanta transaktioner som Eminova Partners har genomfört.

Eminova Partners AB

Biblioteksgatan 3, 3 tr
111 46 Stockholm

+46 8 684 211 20
[email protected]