Företagsvärdering

Eminova Partners AB har genomfört flertalet framgångsrika transaktioner vilka delvis grundar sig i gedigen värderingskunskap

En värdering är kvantitativ analys som används för att bedöma bolagets verkliga värde.

Det finns olika metoder för att genomföra en värdering, exempelvis via en DCF (Discounted Cash Flow) eller en multipelvärdering. Värderingen av bolaget används i sin tur för att värdera bolagets värdepapper. Priset på ett värdepapper ska matcha det priset som en investerare är villig att betala för det i ett teoretiskt scenario. En värdering kan användas för att bedöma om ett värdepapper är över- eller undervärderat.

KONTAKTA OSS TILLBAKA TILL ALLA TJÄNSTER

Eminova Partners AB

Biblioteksgatan 3, 3 tr
111 46 Stockholm

+46 8 684 211 20
[email protected]