Transaktioner

Riktad emission av aktier och teckningsoptioner NASDAQ FIRST NORTH GROWTH MARKET

Juli 2024

Axolot Solution AB

Axolot Solutions Holding är verksamt inom miljöteknik. Idag är bolaget specialiserat mot industriell vattenrening. Tekniken utgår ifrån bolagets patenterade teknologiska lösning och innefattar rening av skadliga kemiska ämnen i industriella processer. Lösningarna används bland aktörer inom pappers-, gruv- och tillverkningsindustrin. Huvudkontoret ligger i Helsingborg.

Eminova Partners Corporate Finance bidrog med

  • Sole Bookrunner
  • Säljmaterial
  • Transaktionsstruktur och Tidplan

Kontakt

Loading