Transaktioner

Riktad emission av konvertibler NASDAQ FIRST NORTH GROWTH MARKET

Juli 2023

ChargePanel AB

ChargePanel AB är ett GreenTech-företag som erbjuder B2B-lösningar inom e-Mobility. Företaget har hela sitt fokus på goda kundrelationer och utvecklingen av innovativa system, applikationer och teknologier. ChargePanel förser kunder med en white-label SaaS-plattform för drift och hantering av ett laddnätverk oavsett geografisk marknad. Plattformen ger elbilsföraren tillgång till en användarvänlig app för laddning och är oberoende av både elbolag och tillverkare av laddinfrastruktur. Företagets strategi är både hållbarhets- och kundcentrerad. Smartare elbilsladdning genom ChargePanels plattform underlättar övergången från fossildrivna fordon till elfordon för både privatpersoner och företag. Detta är i linje med flertalet länder och regioners klimatmål och incitamenten för elfordon kommer att öka starkt framöver.

Eminova Partners Corporate Finance bidrog med

  • Transaktionsstruktur
  • Sole Bookrunner

Kontakt

Loading