Transaktioner

Företrädesemission NASDAQ FIRST NORTH GROWTH MARKET

Maj 2022

Duearity AB

Duearity är ett medtechföretag som utvecklar och producerar lösningar i syfte att lindra symtom och underlätta vardagen för dem som lider av tinnitus. Med djup förståelse för de personer som har problem med tinnitus ska Bolaget med intelligenta lösningar ge dessa personer möjligheten att fullt ut kunna njuta av livet. Bolaget ska erbjuda produkterna Tinearity och Tinearity-AI. Tinearity överför vitt brus med hjälp av Bone Conduction Technology till innerörat i syfte att lindra symptomen. Tinearity-AI ska med hjälp av artificiell intelligens hjälpa personer att förutse symptomen och bemästra sina besvär.

Eminova Partners Corporate Finance bidrog med

  • Sole Bookrunner
  • Informationsmemorandum
  • Säljmaterial
  • Värdering
  • Marknadsföringsplan
  • Transaktionsstruktur och tidplan
  • Garantikonsortium

Kontakt

Loading