Transaktioner

Riktad emission av aktier och konvertibler NASDAQ FIRST NORTH GROWTH MARKET

December 2023

 

 

 
 

Duearity AB

Duearity är ett medtechföretag som utvecklar och producerar lösningar i syfte att lindra symtom och underlätta vardagen för dem som lider eller besväras av tinnitus. Bolaget ska erbjuda produkterna Tinearity G1 och Tinearity-AI. Tinearity G1 är CE-märkt, har 510(k)-clearance och säljs i EU och USA. Produkten överför vitt brus med hjälp av icke-invasiv Bone Conduction Technology till innerörat i syfte att lindra symptomen. Tinearity-AI är under utveckling och ska med hjälp av artificiell intelligens hjälpa personer att förutse symptomen och bemästra sina besvär.

Eminova Partners Corporate Finance bidrog med

  • Sole Bookrunner
  • Säljmaterial
  • Transaktionsstruktur och tidplan

Kontakt

Loading