Transaktioner

Företrädesemission NASDAQ FIRST NORTH GROWTH MARKET

Maj 2022

ELLWEE AB

ELLWEE AB (publ) grundades 2019. År 2020 förvärvade bolaget verksamhet inklusive varumärket ELLWEE som grundades år 2015. ELLWEE marknadsför och säljer husbilar och husvagnar samt utvecklar, tillverkar och säljer eldrivna fyrhjuliga flerfunktionsfordon (eng: multi-purpose vehicle). Bolagets strategiska målsättning är att tillgodose marknadens växande behov för miljövänlig transport inom stadsområden, utomhusaktiviteter, rekreation och kommersiell rörlighet. Koncernen har utöver svenska bolag även ett dotterbolag i Florida, USA, ELLWEE INC.

Eminova Partners Corporate Finance bidrog med

  • Sole Bookrunner
  • Prospekt
  • Säljmaterial
  • Värdering
  • Marknadsföringsplan
  • Transaktionsstruktur och tidplan
  • Garantikonsortium

Kontakt

Loading