Transaktioner

Februari 2021

Learning 2 Sleep L2S AB

Learning to Sleep är en digital vårdgivare specialiserad på behandling av kroniska sömnbesvär. Behandlingen är en kombination av ett strukturerat behandlingsprogram i en mobil applikation och veckovisa digitala möten med en psykolog. Företagets behandling bygger på den senaste forskningen inom området och är mycket framgångsrik – över 90 procent av de patienter som behandlats får förbättrad sömn. Sverige är bolagets huvudmarknad och behandlingen erbjuds som en del av det skattefinansierade vårdvalet.

Eminova Partners bidrog med

  • Säljmaterial
  • Transaktionsstruktur och Tidplan
  • Sole Bookrunner
  • Säljmaterial

Kontakt