Transaktioner

Företrädesemission NGM EQUITY

Augusti 2019

LifeAssays AB

LifeAssays AB (publ) är ett svenskt diagnostikföretag som fokuserar på att tillhandahålla korrekta och prisvärda diagnostiska test för veterinärer, vårdcentraler och primärläkare baserat på vår unika, patenterade vårdteknikplattform. LifeAssays® AB grundades 2000.

Tekniken utvecklades vid Lunds universitet och baseras på små magnetiska partiklar i nanostorlek och deras efterföljande tillämpning inom bioteknologisk och medicinsk forskning. Den unika patenterade point-of-care-tekniken består av magnetiska partiklar i nanostorlek och ett detektorsystem för identifiering av biologiska markörer som använder tekniken. Denna vårdplattform är grunden för diagnostikföretaget LifeAssays®.

Eminova Partners Corporate Finance bidrog med

  • Prospekt
  • Säljmaterial
  • Värdering
  • Transaktionsstruktur och Tidplan
  • Sole Bookrunner
  • Garantikonsortium

Kontakt

Loading