Transaktioner

Företrädesemission NGM MTF

Maj 2019

Metacon AB

Metacon utvecklar och tillverkar energisystem för produktion av vätgas, värme och el. Produkterna är baserade på en patenterad teknologi som genom reformering av biogas eller andra kolväten alstrar vätgas. Vätgasen kan användas inom transportsektorn, industrin och fastighetssektorn med bättre miljö och klimat som resultat. Via sitt intressebolag Water2H2 AB, erbjuds marknaden lösningar och anläggningar för produktion av vätgas genom elektrolys.

Eminova Partners Corporate Finance bidrog med

  • Säljmaterial
  • Joint Bookrunner med Eminova Fondkommission

Kontakt

Loading