Företrädesemission

80 MSEK
(Teckningsgrad: 160%)
Oktober 2020
NGM MTF

Metacon AB

Metacon utvecklar och tillverkar energisystem för produktion av vätgas, värme och el. Produkterna är baserade på en patenterad teknologi som genom reformering av biogas eller andra kolväten alstrar vätgas. Vätgasen kan användas inom transportsektorn, industrin och fastighetssektorn med bättre miljö och klimat som resultat. Via sitt intressebolag Water2H2 AB, erbjuds marknaden lösningar och anläggningar för produktion av vätgas genom elektrolys.

BOLAGETS HEMSIDA

Eminova Partners bidrog med

Garantikonsortium

Joint Bookrunner med Eminova Fondkommission

KONTAKTA OSS TILLBAKA TILL ALLA TRANSAKTIONER

Eminova Partners AB

Biblioteksgatan 3, 3 tr
111 46 Stockholm

+46 8 684 211 20
[email protected]