Transaktioner

Riktad emission av konvertibler NGM EQUITY

April 2023

Obducat AB

Obducat AB utvecklar och levererar teknologier, produkter och processer för produktion och replikering av avancerade mikro- och nanostrukturer. Obducats tjänster och produkter riktar sig i första hand till kunder globalt inom LED och display-, optik och fotonik-, MEMS och sensor-industrierna samt inom kraft- och högfrekvenselektronik och biomedicinska komponenter. Obducats teknologier omfattar nanoimprintteknik, ytbeläggningsteknik och våtprocessningsteknik. Obducat har egen marknadsnärvaro i Sverige, Tyskland, Japan, USA, England, Portugal och Kina med huvudkontor i Lund.

Eminova Partners Corporate Finance bidrog med

  • Transaktionsstruktur
  • Sole Bookrunner

Kontakt

Loading