Transaktioner

Företrädesemission NASDAQ FIRST NORTH GROWTH MARKET

Mars 2024

Qlife Holding AB

Qlife Holding är verksamt inom medicinteknik. Bolaget är specialiserat inom forskning och utveckling av IVD-enheter. Enheterna används som biomarkörstester i blod och används som komplement till övriga tester inom vården. Samarbete utförs även med övriga aktörer på marknaden.

Eminova Partners Corporate Finance bidrog med

  • Prospekt
  • Säljmaterial
  • Transaktionsstruktur och Tidplan
  • Garantikonsortium
  • Sole Bookrunner

Kontakt

Loading