Transaktioner

Företrädesemission ALTERNATIVA LISTAN

December 2020

Rabbalshede Kraft AB

Rabbalshede Kraft är en ledande och långsiktig aktör inom förnybar energi i Norden. Bolaget projekterar, bygger och äger landbaserade vindparker som de säljer eller förvaltar i egen regi.

Eminova Partners Corporate Finance bidrog med

  • Prospekt
  • Transaktionsstruktur och Tidplan

Kontakt

Loading