Företrädesemission

488,6 MSEK
(Teckningsgrad: 102%)
Juni 2021
ALTERNATIVA LISTAN

Rabbalshede Kraft AB

Rabbalshede Kraft är en ledande och långsiktig aktör inom förnybar energi i Norden. Bolaget projekterar, bygger och äger landbaserade vindparker som de säljer eller förvaltar i egen regi.

BOLAGETS HEMSIDA

Eminova Partners bidrog med

Prospekt

Transaktionsstruktur och Tidplan

KONTAKTA OSS TILLBAKA TILL ALLA TRANSAKTIONER

Eminova Partners AB

Biblioteksgatan 3, 3 tr
111 46 Stockholm

+46 8 684 211 20
[email protected]