Transaktioner

Fairness opinion SPOTLIGHT STOCK MARKET

Mars 2023

Sensidose AB

Sensidose är ett läkemedelsbolag som utvecklar och säljer individualiserad dosering av tabletter för optimal medicinsk behandling av Parkinsons sjukdom. Bolaget har utvecklat det receptbelagda läkemedlet Flexilev® som doseras med hjälp av Bolagets doseringsapparat MyFID®.

Eminova Partners Corporate Finance bidrog med

  • Värderingsutlåtande

Kontakt

Loading