Transaktioner

Företrädesemission SPOTLIGHT STOCK MARKET

April 2024

Spermosens AB

Spermosens är verksamma inom medicinteknik. Bolaget är specialiserade inom utveckling av medicintekniska produkter. Produktportföljen är bred och inkluderar produkter för manlig infertilitet och individuellt anpassade fertilitetsbehandlingar. Forskning och utveckling bedrivs via egen teknologisk plattform som analyserar spermiekvalitén som vidare används för medicinskt underlag och potentiell befruktning.

Eminova Partners Corporate Finance bidrog med

  • Prospekt
  • Säljmaterial
  • Transaktionsstruktur och Tidplan
  • Garantikonsortium
  • Sole Bookrunner

Kontakt

Loading