Företrädesemission

34,8 MSEK
December 2021
NASDAQ FIRST NORTH GROWTH MARKET

 

Svenska Aerogel Holding AB

Svenska Aerogel tillverkar en unik produkt Quartzene® - Next Generation Aerogel. Quartzene används för att förbättra material på olika sätt - och t o m ge helt nya egenskaper. Genom att tillsätta Quartzene blir slutprodukten effektivare, det går åt mindre material, vikten minskas, plast kan ersättas och i flera led sparas energi.

BOLAGETS HEMSIDA

Eminova Partners bidrog med

Prospekt

Säljmaterial

Värdering

Marknadsföringsplan

Transaktionsstruktur och Tidplan

Sole Bookrunner

Garantikonsortium

KONTAKTA OSS TILLBAKA TILL ALLA TRANSAKTIONER

Eminova Partners AB

Biblioteksgatan 3, 3 tr
111 46 Stockholm

+46 8 684 211 20
[email protected]