Transaktioner

Optionsinlösen NASDAQ FIRST NORTH GROWTH MARKET

Mars 2021

Svenska Aerogel Holding AB

Svenska Aerogel tillverkar en unik produkt Quartzene® – Next Generation Aerogel. Quartzene används för att förbättra material på olika sätt – och t o m ge helt nya egenskaper. Genom att tillsätta Quartzene blir slutprodukten effektivare, det går åt mindre material, vikten minskas, plast kan ersättas och i flera led sparas energi.

Eminova Partners Corporate Finance bidrog med

  • Transaktionsstruktur
  • Marknadsföringsplan

Kontakt

Loading