Transaktioner

Företrädesemission NASDAQ FIRST NORTH GROWTH MARKET

December 2020

Svenska Aerogel Holding AB

Svenska Aerogel tillverkar och kommersialiserar det nanoporösa materialet Quartzene® för olika industriella applikationer. Svenska Aerogels affärsidé är att tillgodose marknadens behov av nya material med fokus på hållbarhet. Quartzene® skräddarsys i olika applikationer för att tillföra avgörande egenskaper. Bolagets vision är att vara den högst värderade affärspartnern med nya materiallösningar för en hållbar värld.

Eminova Partners Corporate Finance bidrog med

  • Informationsmemorandum
  • Säljmaterial
  • Värdering
  • Transaktionsstruktur och Tidplan
  • Sole Bookrunner
  • Garantikonsortium

Kontakt

Loading