Transaktioner

Direct listing NASDAQ FIRST NORTH GROWTH MARKET

April 2019

Svenska Aerogel Holding AB

Svenska Aerogel tillverkar en unik produkt Quartzene® – Next Generation Aerogel. Quartzene används för att förbättra material på olika sätt – och t o m ge helt nya egenskaper. Genom att tillsätta Quartzene blir slutprodukten effektivare, det går åt mindre material, vikten minskas, plast kan ersättas och i flera led sparas energi.

Eminova Partners bidrog med

  • Informationsmemorandum
  • Säljmaterial
  • Värdering
  • Transaktionsstruktur och Tidplan
  • Sole Bookrunner
  • Garantikonsortium

Kontakt