Transaktioner

Direktlistning NASDAQ FIRST NORTH GROWTH MARKET

Februari 2022

ZAZZ Energy of Sweden AB

Zazz Energy är ett energibolag för grön energiproduktion. Bolagets affärsmodell syftar till att förverkliga länders miljömål genom etableringar av anläggningar som producerar grön el och värme. Bolaget säljer nyckelfärdiga anläggningar inklusive byggnation, installation, utbildning, och service. Zazz Energy kan utöver detta även äga och driva anläggningar i egen regi, på lokala marknader där detta är fördelaktigt, vilket då innebär att Zazz Energy själva producerar grön el och värme.

Eminova Partners Corporate Finance bidrog med

  • Bolagsbeskrivning
  • Tidplan
  • Cerified Adviser
  • Bryggfinansiering

Kontakt

Loading