Transaktioner

Företrädesemission NASDAQ FIRST NORTH GROWTH MARKET

Maj 2023

ZAZZ Energy of Sweden AB

Zazz Energy är ett energibolag för grön energiproduktion. Bolagets affärsmodell syftar till att förverkliga länders miljömål genom etableringar av avfallsförgasnings- och förbränningsanläggningar som producerar grön el och värme. Anläggningarna kan också producera biokol och trävinäger. Zazz Energy säljer nyckelfärdiga anläggningar inklusive byggnation, installation, utbildning, och service. Zazz Energy kan utöver detta även äga och driva anläggningar i egen regi, på lokala marknader där detta är fördelaktigt, vilket då innebär att Zazz Energy själva producerar grön el och värme, samt i vissa fall även biokol och trävinäger, vilket säljs direkt till kund av Bolaget.

Eminova Partners Corporate Finance bidrog med

  • Informationsmemorandum
  • Säljmaterial
  • Transaktionsstruktur och Tidplan
  • Garantikonsortium
  • Marknadsföringsplan
  • Sole Bookrunner

Kontakt

Loading