Transaktioner

Företrädesemission SPOTLIGHT STOCK MARKET

Maj 2024

Zenergy AB

 

Zenergy AB är ett svenskt företag grundat 2009 som utvecklar, tillverkar och säljer brandsäkra, energi- och miljöbesparande moduler och byggmaterial för flexibla lösningar. Zenergy baserar sitt modulkoncept på en egenutvecklad, varumärkesskyddad och patenterad teknik: Zenergy ZIP-Element.

Eminova Partners Corporate Finance bidrog med

  • Informationsmemorandum
  • Säljmaterial
  • Transaktionsstruktur och Tidplan
  • Garantikonsortium
  • Sole Bookrunner

Kontakt

Loading