Transaktioner

Företrädesemission NGM MTF

Oktober 2022

Zesec of Sweden AB

Zesec of Sweden AB (publ.) är ett bolag, noterat på NGM Nordic SME, som digitaliserar infrastrukturen för fastigheter med mobil porttelefoni och access. Med Zesec appen flyttar nycklarna in i mobilen vilket gör att exempelvis fastighetsskötare eller boende inte behöver använda fysisk nyckel, kort eller nyckelbricka för att komma in eller vara fysiskt på plats för att släppa in någon. Bolaget har skapat en digital integrationsplattform som är kompatibel med marknadens digitala lås. Zesec bygger det nyckelfria samhället.

Eminova Partners Corporate Finance bidrog med

  • Sole Bookrunner
  • Prospekt
  • Säljmaterial
  • Värdering
  • Marknadsföringsplan
  • Transaktionsstruktur och tidplan
  • Garantikonsortium

Kontakt

Loading