IPO

35,2 MSEK
(Teckningsgrad: 750%)
Oktober 2019
NASDAQ FIRST NORTH GROWTH MARKET

 

ZignSec AB

ZignSec är ett teknikbolag som verkar inom den kraftigt växande Regtechbranschen. Bolaget tillhandahåller en plattform vars syfte är att hjälpa företag över hela världen att verifiera sina kunders identitet i realtid. Lösningarna används av företag som i sin tur kan förenkla sin ”onboarding” och förbättra sin kundkännedom genom att identifiera sina kunder snabbt och säkert, samt säkerställa regelefterlevnad i en värld av ökade regleringar.

BOLAGETS HEMSIDA

Eminova Partners bidrog med

Prospekt

Tilläggsdokument till Nasdaq First North Growth Market

Säljmaterial

Värdering

Certified Adviser

Transaktionsstruktur och Tidplan

Sole Bookrunner

Marknadsföringsplan

KONTAKTA OSS TILLBAKA TILL ALLA TRANSAKTIONER

Eminova Partners AB

Biblioteksgatan 3, 3 tr
111 46 Stockholm

+46 8 684 211 20
[email protected]