Transaktioner

April 2019

ZignSec AB

ZignSec är en teknikkoncern inom den snabbt växande RegTech-branschen. Bolaget tillhandahåller en SaaS-plattform med digitala realtidslösningar för kundkännedom och ID-verifiering med global räckvidd. Lösningarna används av företag som i sin tur kan optimera sina processer för att ”onboarda” både företagskunder och konsumenter och samtidigt säkerställa efterlevnad av ständigt föränderliga lokala och globala regulatoriska krav för Know Your Customer (KYC) och Anti Money Laundering ( AML).

Eminova Partners Corporate Finance bidrog med

  • Joint Bookrunner

Kontakt

Loading