Transaktioner

IPO NASDAQ FIRST NORTH GROWTH MARKET

Oktober 2020

GPX Medical AB

GPX Medical AB (publ) utvecklar medicinteknisk utrustning för kontinuerlig övervakning av lungorna hos för tidigt födda barn. Omedelbar detektion av komplikationer ger möjlighet till tidig behandling och förbättrad vård. Den patenterade teknologin är baserad på en spektroskopisk metod utvecklad vid Lunds universitet i Sverige. Metoden har även potential för diagnostik av bihålor.

Eminova Partners Corporate Finance bidrog med

  • Informationsmemorandum
  • Bolagsbeskrivning
  • Säljmaterial
  • Värdering
  • Certified Adviser
  • Transaktionsstruktur och Tidplan
  • Sole Bookrunner
  • Marknadsföringsplan

Kontakt

Loading