Transaktioner

IPO NASDAQ FIRST NORTH GROWTH MARKET

Juni 2024

Kinda Brave Entertainment Group AB

Kinda Brave är en modern spelkoncern, fokuserat på att förvärva, äga och utveckla spelstudios och immateriella rättigheter, samt utveckla en division inriktad mot förläggning av speltitlar från tredjepart. Idag består Bolaget av fyra spelstudior och ett mindre förläggarteam. Kinda Braves vision är att skapa en unik underhållningsgrupp, med starka immateriella rättigheter inom olika områden, inklusive TV-serier, filmer och serietidningar. 

Eminova Partners Corporate Finance bidrog med

  • Prospekt
  • Säljmaterial
  • Certified Adviser
  • Transaktionsstruktur och Tidplan
  • Sole Bookrunner
  • Marknadsföringsplan

Kontakt

Loading