Transaktioner

IPO NASDAQ FIRST NORTH GROWTH MARKET

Februari 2022

Learning 2 Sleep L2S AB

Learning to Sleep är en digital vårdgivare specialiserad på behandling av kroniska sömnbesvär. Behandlingen är en kombination av ett strukturerat behandlingsprogram i en mobil applikation och veckovisa digitala möten med en psykolog. Företagets behandling bygger på den senaste forskningen inom området och är mycket framgångsrik – över 90 procent av de patienter som behandlats får förbättrad sömn. Sverige är bolagets huvudmarknad och behandlingen erbjuds som en del av det skattefinansierade vårdvalet.

Eminova Partners Corporate Finance bidrog med

  • Prospekt
  • Säljmaterial
  • Certified Adviser
  • Transaktionsstruktur och Tidplan
  • Sole Bookrunner
  • Marknadsföringsplan

Kontakt

Loading