Transaktioner

IPO NASDAQ FIRST NORTH GROWTH MARKET

Oktober 2020

LifeClean International AB

LifeClean utvecklar och säljer LifeClean Desinfektion, en mer miljövänlig, patenterad high-level ytdesinfektion med unika egenskaper för avdödning av sporer, svampar, biofilm, bakterier och virus. Genom dotterbolagen Kempartner och Ocean erbjuder LifeClean ett helhetskoncept för miljövänligare rengöring. LifeCleans kemiska teknologi är skalbar inom flera områden.

Eminova Partners Corporate Finance bidrog med

  • Prospekt
  • Tilläggsdokument till Nasdaq First North Growth Market
  • Säljmaterial
  • Certified Adviser
  • Transaktionsstruktur och Tidplan
  • Sole Bookrunner
  • Marknadsföringsplan

Kontakt

Loading