Transaktioner

Direct listing NASDAQ FIRST NORTH GROWTH MARKET

Mars 2019

Triboron International AB

Triboron är ett miljöteknikföretag med en patenterad tribologiteknologi och –process. Bolagets Borbaserade teknologi minskar friktionen, ökar effektiviteten och sparar pengar. I industriella applikationer tillför Triboron värde utan att tidigare Borbaserade produkters nackdelar – och möjliggör dessutom en ökad användning av biobränslen.

Triboron International är grundat och styrt av en grupp ledande svenska industrialister, med stöd av expertis i världsklass på nyckelområden som kemi, förbränningsteknik och energiproduktion.

Eminova Partners bidrog med

  • Prospekt
  • Säljmaterial
  • Värdering
  • Certified Adviser
  • Transaktionsstruktur och Tidplan
  • Sole Bookrunner
  • Marknadsföringsplan

Kontakt