Transaktioner

Direct listing NASDAQ FIRST NORTH GROWTH MARKET

Oktober 2019

ZignSec AB

ZignSec är ett teknikbolag som verkar inom den kraftigt växande Regtechbranschen. Bolaget tillhandahåller en plattform vars syfte är att hjälpa företag över hela världen att verifiera sina kunders identitet i realtid. Lösningarna används av företag som i sin tur kan förenkla sin ”onboarding” och förbättra sin kundkännedom genom att identifiera sina kunder snabbt och säkert, samt säkerställa regelefterlevnad i en värld av ökade regleringar.

Eminova Partners bidrog med

  • Prospekt
  • Tilläggsdokument till Nasdaq First North Growth Market
  • Säljmaterial
  • Värdering
  • Certified Adviser
  • Transaktionsstruktur och Tidplan
  • Sole Bookrunner
  • Marknadsföringsplan

Kontakt