Transaktioner

Juni 2022

Oblique Therapeutics AB

Oblique Therapeutics är ett onoterat svenskt biotech-bolag som utvecklar innovativa, nya mediciner för allvarliga sjukdomar med stor medicinisk efterfrågan. Bolaget fokuserar främst på områden inom smärta och cancer.

Eminova Partners Corporate Finance bidrog med

  • Prospekt
  • Transaktionsstruktur och Tidplan

Kontakt

Loading