Tjänster

Blocktransaktion

Eminova Partners Corporate Finance har ett väletablerat kontaktnät med investerare vilket möjliggör blocktransaktioner

När likviditeten på marknadsplatsen inte räcker till för en enskild större transaktion genomförs en blocktransaktion utanför marknadsplatsen. I regel går blocktransaktioner ut på att professionella och institutionella investerare handlar med stora aktieposter mellan varandra. På grund av transaktionens privata natur saknas det en direkt påverkan på aktiekursen.

För att genomföra en blocktransaktion krävs det i de flesta fall en finansiell rådgivare med ett stort investerarnätverk samt kunskap om investerares preferenser. Det kan vara svårt att som ensam investerare hitta en motpart som är intresserad av en större aktiepost i ett visst bolag. Vi på Eminova Partners Corporate Finance AB hjälper er gärna med att hitta lämpliga investerare så att ni kan genomföra en blocktransaktion till ett rättvist aktiepris.

Kontakt

Loading